|

* Zasad związanych z kontrolą deski

|

* Zasad związanych z kontrolą deski
* Technik paddlowania
* Techniki Push-on
* Etykiety surfingowej
* Komunikacji na wodzie
* Rozpoznawania warunków i fali
* Technik wstawania